„Podporujeme přístup AI first při řešení úkolů“

October 26, 2023
„Podporujeme přístup AI first při řešení úkolů“

Jak ovlivňuje umělá inteligence svět marketingu, řízení sociálních sítí, produkci video obsahu, a jak se mění dynamika spolupráce s velkými klienty? Existuje možnost, že virtuální influenceři zcela nahradí ty skutečné a sociální sítě budou fungovat na plně automatizované bázi? Náš CEO Adam Brousek se podělil o své pohledy a odpovědi na tyto palčivé otázky, které se týkají současnosti i budoucnosti AI v oblasti online marketingu.

Celý rozhovor pro Českou asociaci umělé inteligence najdete na webu asociace.ai - neváhejte se ponořit do zajímavého čtení!